УГОДА КОРИСТУВАЧА

Шановний Користувач, ця Угода встановлює порядок та умови: використання Сайту RIORNAILS.COM, продажу Товару, а також регулює інші взаємовідносини, що передбачені Угодою. У разі незгоди з її умовами, Ви зобов’язані негайно припинити використання цього Сайту. Ви погоджуєтесь зі всіма без виключення умовами Угоди без можливості внесення пропозицій/змін щодо окремих положень, якщо: перейшли за посиланням з доменним іменем RIORNAILS.COM або використовуєте Сайт в будь-якому вигляді, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом заповнення різних форм, заявок, а також здійснюєте замовлення Товарів з використанням цього Сайту, здійснюєте серфінг Сайту.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Онлайн-сервіс (платформа) RIORNAILS.COM – це торгівельний майданчик з асортиментом Товарів для манікюру, що надає можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним особам здійснювати їх продаж з використанням інструментів цього Сайту.
 • 1.2. Відповідно до ч. 1 ст. 213 ЦК України виключно Адміністрація Сайту, окрім суду, має право здійснити тлумачення Угоди, а також термінів, що в ній вживаються. Для більш точного розуміння умов Угоди, терміни в ній використовуються в таких значеннях:
  • 1.2.1.Угода – цей документ (Угода користувача), що розміщений за посиланням: https://riornails.com/info/agreement/#menu-sub-1
  • 1.2.2.Сайт – веб-сторінка, що розміщена за посиланням riornails.com, включаючи всі субдомени (підпапки), власником якого є Адміністрація Сайту.
  • 1.2.3.Користувач – фізична особа, що володіє повною цивільною право- та дієздатністю та яка погодилась з умовами цієї Угоди. Користувач може виступати в якості Покупця, Платника, Одержувача.
  • 1.2.4.Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка має в наявності Товар, інформація про який міститься на Сайті.
  • 1.2.5.Покупець – Користувач, оферта щодо Товару якого була прийнята Продавцем. Покупець може виступати в якості Платника та Одержувача.
  • 1.2.6.Платник - Користувач, який здійснює оплату Замовлення. Платник може виступати в якості Покупця, Одержувача.
  • 1.2.7.Одержувач - Користувач, який зазначений Платником в Замовленні в якості особи, що уповноважена отримати Товар. Якщо інше не зазначено в Замовленні, Одержувачем є Платник.
  • 1.2.8.Сторони – Продавець, Користувач, Покупець, Платник, Одержувач.
  • 1.2.9.Адміністрація Сайту – Фізична особа-підприємець Самолазова Марія Вадимівна (РНОКПП: 3607610829; адреса: 49128, місто Дніпро, вулиця Коробова, будинок 22, квартира 59, номер запису в ЄДР 2002240000000150145 від 01.02.2021 року), яка зареєстрована відповідно до чинного законодавства України та/або особи, уповноважені нею на управління Сайтом. Адміністрація Сайту може виступати в якості Продавця.
  • 1.2.10. Товар – об’єкти матеріального світу, інформація про які розміщена на Сайті.
  • 1.2.11. Пропозиція – інформація, яка міститься на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Покупцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.
  • 1.2.12. Замовлення – звернення Користувача через Сайт, будь-який месенджер або за допомогою дзвінка до Продавця з проханням здійснити продаж Товару за умовами, що вказані в оферті.
  • 1.2.13. Договір – угода купівлі-продажу Товару.
  • 1.2.14. Служба доставки – перевізник, транспортно-логістична компанія, поштова установа, кур’єр, а також інші особи, що здійснюють доставку Товару Покупцю/Одержувачу.
  • 1.2.15. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Сайті. Реєстрація Користувача здійснюється шляхом заповнення ним реєстраційної форми, після чого він отримує доступ до Особистого кабінету. У разі реєстрації за допомогою профілю в соціальних мережах деякі особисті дані можуть бути автоматично вказані в профілі Користувача, але їхню повноту та достовірність перед оформленням замовлення Користувач зобов'язаний перевірити. Користувач зобов'язується не використовувати Особистий кабінет для здійснення дій, що порушують законодавство, а також дій, які порушують права чи інтереси третіх осіб. У разі порушення цього правила Користувач зобов'язується відшкодувати Адміністрації Сайту всі збитки, які зазнали у зв'язку із такими діями.
 • 1.3. Ця Угода є публічною офертою. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом. Угода може бути укладена лише особою, що володіє повною цивільною право- та дієздатністю. Якщо особа не відповідає вимогам, зазначеним в цьому пункті, вона зобов’язана негайно припинити користування Сайтом в будь-якому вигляді.
  • 1.3.1.Місцем виконання Угоди є місто Харків, Україна. Всі обов’язки Сторін виконуються у місті Харків, Україна.
 • 1.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (у тому числі, але не виключно, пошук/придбання Товару, перехід за посиланнями на Сайті) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди. Така взаємодія з Сайтом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання її умов.
 • 1.5. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права будь-яким чином користуватися Сайтом, зобов'язаний припинити використання Сайту та покинути його. Користувач самостійно несе всі ризики, пов’язані із продовженням використанням Сайту за умови незгоди із положеннями Угоди.

ІІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЦІНА ТОВАРУ

 • 2.1. Продавець розміщує на Сайті перелік Товарів з їх описом. Товари на Сайті мають інформаційний характер та не є офертою в будь-якому розумінні.
  • 2.1.1.Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки згідно з тарифами обраної Служби доставки. Ціна на Товар зазначена без врахування вартості його доставки.
  • 2.1.2.Вартість Замовлення може змінюватись Продавцем в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
 • 2.2. Користувач, після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією про Товар, має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на замовлення Товару на умовах, що визначені відповідною Пропозицією. Оферта може бути виражена інших будь-яким зручним для Сторін шляхом, що дозволяє зафіксувати Замовлення.
  • 2.2.1.Користувач зобов’язаний погодити із Продавцем всі істотні умови майбутнього Договору, які він вважає за потрібне, до направлення Продавцю оферти. Користувач не має право посилатися на неналежне виконання Продавцем умов Договору, якщо Користувач не погодив із Продавцем умову Договору, що стала підставою для посилання на неналежне виконання.
  • 2.2.2.Користувач, який зробив оферту, погоджується з тим, що Пропозиція містить вичерпний та необхідний перелік інформації про Товар.
 • 2.3. Покупець погоджується з тим, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Сайту Продавцю, якого обрала Адміністрація Сайту на власний розсуд. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація Сайту діє як агент Продавця та/або є відповідальною за виконання Продавцем замовлення.
 • 2.4. Оферта вважається прийнятою Продавцем після здійснення останнім однієї з дій, що свідчить про прийняття оферти, в залежності від того, яка дія настала раніше, а саме: підтвердження наявності Товару на складі та можливості його відвантаження, виставлення рахунку на оплату Товару (в будь-якому вигляді, в тому числі засобами Сайту, месенджерами, Instagram, SMS-повідомлення, електронною поштою), формування накладної для передання поштовому оператору, передання Товару Покупцю.
 • 2.5. Продавець має право запропонувати замовити Товар на інших умовах після отримання оферти Користувача (внести зміни до Пропозиції Користувача). В такому випадку така Пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнятою Користувачем. Прийняття зустрічної оферти вважається вчинення Користувачем будь-якої дії, що свідчить про прийняття зустрічної оферти, в залежності від того, яка дія настала раніше, зокрема, але не виключно: усне або письмове підтвердження про придбання Товару, висловлення письмового погодження за допомогою електронних засобів зв’язку (месенджерів, Instagram, електронної пошти, SMS-повідомлення), повна або часткова оплата Товару, прийняття Товару в повному обсязі або частково, тощо.
 • 2.6. Продавець має право в односторонньому порядку відкликати зустрічну оферту, скасувати своє погодження з умовами будь-якої оферти або відмовити у виконані вже погодженої оферти. В такому випадку, Продавець не зобов’язаний відшкодовувати Користувачу будь-які збитки, сплачувати неустойку або компенсацію в порядку ст. 625 Цивільного кодексу України, тощо.
  • 2.6.1.Якщо Покупець не сплатив Товар у строк, зазначений Продавцем, то погоджена оферта анулюється, а укладений Договір припиняє свою дію за рішенням Продавця.
 • 2.7. Сторони погоджуються з тим, що узгодженням всіх істотних умов Договору є вчинення однієї з дії, в залежності від того, яка дія була вчинена раніше, а саме: повна або часткова оплата Товару, повне або часткове прийняття Товару, передання Товару Продавцем Покупцю або службі доставки (перевізнику, транспортно-логістичній компанії, поштовій установі, кур’єру, тощо), висловлення письмового погодження за допомогою електронних засобів зв’язку (месенджерів, Instagram, електронної пошти, SMS-повідомлення). Із вчиненням однієї з цієї дії вважається, що Договір є укладеним.
 • 2.8. Оплата Товару може відбуватися на рахунок суб’єктів господарювання, в тому числі за допомогою платіжного сервісу InterKassa. При ініціюванні Покупцем/Платником платежу згідно із Замовленням через систему InterKassa Продавець приймає відшкодування в системі InterKassa відповідно до свого поточного банківського рахунку. Перелік Продавців може міститися у Додатку №1 до цієї Угоди та може бути змінений в односторонньому порядку Адміністрацією Сайту.

ІІІ. УМОВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 3.1. Продавець належним чином виконав свій обов’язок з передачі Товару Покупцю в момент передачі Товару службі доставки (перевізнику, транспортно-логістичній компанії, поштовій установі, кур’єру, тощо). Якщо Товар отримується Покупцем самовивозом, то обов’язок з передачі Товару вважається виконаним з моменту фактичного передання Товару Покупцю.
 • 3.2. Ризик випадкового знищення/пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передання Продавцем Товару службі доставки (перевізнику, транспортно-логістичній компанії, поштовій установі, кур’єру, тощо) або з моменту фактичного отримання Товару Покупцем/Одержувачем, в залежності від того, яка подія настала раніше.

IV. УМОВИ ДОСТАВКИ

 • 4.1. Покупець/Одержувач отримує Товар за допомогою Служби доставки, особисто або за допомогою довіреної особи.
  • 4.1.1.Покупець/Одержувач у повному обсязі та беззастережно погоджується зі всіма Правилами перевезення вантажів Служби доставки, якщо було отримано спосіб отримання Товару шляхом його доставки.
 • 4.2. Покупець/Одержувач зобов’язаний повідомити Продавцю правильну адресу доставки Товару.
 • 4.3. Покупець/Одержувач має право уповноважити іншу особу отримати Товар (в тому числі за допомогою сторонніх додатків Служби доставки (наприклад, зміна Одержувача у додатку «Нова Пошта»)). В такому випадку вважається, що Продавець належним чином виконав свій обов’язок з передачі Товару Покупцю/Одержувачу.
 • 4.4. Моментом отримання і прийняття без зауважень Товару Покупцем/Одержувачем є момент, залежно від того, який настав раніше:
  • 4.4.1.фактичне отримання Покупцем/Одержувачем Товару в будь-який спосіб або вчинення будь-яких дій, що свідчать про прийняття Товару;
  • 4.4.2.підписання Покупцем/Одержувачем акту приймання-передачі Товару, видаткової накладної або іншого рівнозначного за змістом документу, що підтверджує факт передачі Товару;
  • 4.4.3.підписання Покупцем/Одержувачем документів Служби доставки, що підтверджують факт отримання Товару;
  • 4.4.4.оплата Товару з накладеною оплатою.
 • 4.5. Покупець/Одержувач зобов’язаний оглянути Товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність, тощо) разом із розрахунковим документом при отриманні замовлення (посилки) в присутності представника Служби доставки. Претензії Покупця до Продавця щодо Товару, який отримано через Службу доставки з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні Товару, мають бути зафіксовані Покупцем/Одержувачем разом з представником Служби доставки шляхом складання письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження.
  • 4.5.1.Прийняття Покупцем/Одержувачем Товару без складання з представником Служби доставки письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження), які виявлені при отриманні товару є підтвердженням відсутності у Покупця/Одержувача будь-яких претензій до Продавця та Адміністрації Сайту щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких інших характеристик (колір, габарити та інше).
 • 4.6. У разі відсутності Покупця/Одержувача за адресою доставки, вказаною Покупцем/Платником або відмови Покупця/Одержувача від отримання Товару з необґрунтованих причин при доставці Службою доставки, Товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги Служби доставки утримується (віднімається) із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

 • 5.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, етикетці, маркуванні, товаросупровідних документах на Товар або надається Користувачу/Покупцю іншим способом (доступною наочною формою). Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті та інше). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного або мобільного зв'язку.
 • 5.2. Користувач/Покупець погоджується з тим, що інформація про Товар, розміщена на Сайті, є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією Сайту/Продавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача/Покупця.
 • 5.3. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Покупець/Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі, на упаковці та в товаросупровідних документах. У разі потреби отримання додаткової інформації про Товар, Покупець/Одержувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію до моменту прийняття Товару. В іншому випадку, Покупець/Одержувач не мають право посилатися на відсутність будь-якої інформації або недоліки Товару.

VI. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІНУ ТОВАРУ

 • 6.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін непродовольчого Товару належної якості на аналогічний, якщо Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару.
  • 6.1.1.Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом із проданим Товаром.
  • 6.1.2.Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».
  • 6.1.3.Обмін та повернення Товару (у тому числі при розірванні Договору) в порядку Закону України «Про захист прав споживачів» здійснюється за адресою, що повідомляється Продавцем (в тому числі Службою доставки, що повідомлена Продавцем). Користувач, зокрема, зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення ззовні та всередині, аби Товар не пошкодився в процесі транспортування. Для мінімізації ризиків випадкового пошкодження Товару при пересиланні Продавцю, Покупець зобов’язаний, перед таким направленням, описати зовнішній вигляд Товару разом з представником Служби доставки шляхом складання відповідного акту.
 • 6.2. При обміні і поверненні, Товар слід відправити в повній комплектації, долучивши до нього наступні документи:
  • 6.2.1.Заява на обмін або повернення Товару, із обов’язковим зазначенням обґрунтованих та вмотивованих причин обміну або повернення;
  • 6.2.2.Докази, що підтверджують обставини, викладені у заяві на обмін або повернення Товару.
  • 6.2.3.Акт приймання-передачі Товару / накладна (окрім накладної, що видана Службою доставки) / квитанція від Продавця (документ, що підтверджує факт придбання Товару).
 • 6.3. Якщо Товар, направлений для обміну або повернення без документів, що передбачені цим розділом, Продавець має право відмовити в обміні або поверненні Товару.

VII. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • 7.1. Будь-яка інформація про Товар, зокрема, але не виключно, опис товару, зображення Товару), зображення або найменування бренду (торгової марки) «RIORNAILS», «RIOR», що розміщені на Сайті, належать Адміністрації Сайту та є об’єктами права інтелектуальної власності, охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародно-правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сайту, без дозволу Адміністрації Сайту, є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
  • 7.1.1.Адміністрація Сайту підтверджує, що не має прав інтелектуальної власності на Товар, що є об’єктом права інтелектуальної власності іншого суб’єкта.
 • 7.2. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт є обов'язкове.

VIIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • 8.1. Користувач Сайту зобов’язується не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту. Адміністрація Сайту має право вимагати від Користувача відшкодування збитків, що заподіяні у зв’язку із порушенням цього пункту. Попередній розмір збитків визначається відповідно до довідки, складеної Адміністрацією Сайту.
 • 8.2. Будь-які спори підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторонам не вдалося вирішити спір шляхом переговорів, то такий спір підлягає вирішенню у судах України відповідно до законодавства України та за місцем виконання Угоди.
 • 8.3. Всі претензії щодо Товару мають бути надіслані Продавцю. Адміністрація Сайту (крім випадків, коли Адміністрація Сайту є Продавцем) не несе жодної відповідальності перед Покупцями за виконання Замовлення Продавцями та пов’язані з цим питання, у тому числі, але не виключно:
  • 8.3.1.за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів;
  • 8.3.2.за відсутність Товару;
  • 8.3.3.за прострочення доставки Товару;
  • 8.3.4.за якість Товару;
  • 8.3.5.за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками Товару.
 • 8.4. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцю/Одержувачу.
 • 8.5. У разі старіння матеріалів (у т.ч. умов Пропозиції) на Сайті, Адміністрація Сайту не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація Сайту ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності, тощо), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.
 • 8.6. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені, окрім грошових коштів, що витрачені на доставку Товару, в тому числі зворотну).
  • 8.6.1.У будь-якому випадку, Сторони прийшли до згоди, що сума будь-яких збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачу у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту, відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, має бути зменшена до 100 (ста) гривень.
 • 8.7. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішив скористатися Платник. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесингових центрів. При оплаті замовлення банківською картою обробка платежу (включаючи введення номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Це означає, що конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні дані та ін.) Платника не надходять до Продавця або Адміністрації Сайту, їхня обробка повністю захищена і ніхто не може отримати персональні та банківські дані Платника. Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів банківської картки Платника. Технологія передачі даних, що застосовується, гарантує безпеку по операціях з банківськими картками шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL).
 • 8.8. На Товари щодо яких встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом календарним дням.
 • 8.9. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо дані в Замовленні неточно (невірно) вказані і це призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця в повному обсязі. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).
 • 8.10. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
 • 8.11. Продавець не несе відповідальність за дії Служби доставки, в тому числі за терміни перевезення, а також за збереження Товару, зміни вартості послуг перевізника, а також інші дії/бездіяльність Служби доставки.
 • 8.12. Реєструючись на Сайті, Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Внаслідок реєстрації Користувач отримує логін та пароль для входу до Особистого Кабінету, за безпеку яких Користувач несе відповідальність. Користувач також несе відповідальність за всі дії під своїм логіном та паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністрацію Сайту. Адміністрація Сайту має право розсилати інформаційні повідомлення на адреси Користувача, зазначені в Особистому кабінеті/Замовленні. У разі відмови Користувача від отримання розсилки Адміністрація Сайту зобов'язується припинити таке розсилання Користувачу.
 • 8.13. Користувач розуміє, що зображення Товару на Сайті може відрізнятися від Товару, що буде направлений Покупцю. У зв’язку з цим, Покупець/Одержувач зобов’язані здійснити дії, передбачені п. 4.5. Угоди, а у випадку невиконання нести ризик настання наслідків, що передбачені п. 4.5.1. Угоди.
 • 8.14. Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності за помилки та друкарські неточності, які можуть бути виявлені у Пропозиції та інших матеріалах, що містяться на Сайті. Вся інформація, Пропозиція і матеріали надаються на умовах «ЯК Є», без гарантій, як явних так і прямих.
 • 8.15. Покупець погоджується з тим, що всі матеріали, Пропозиції та послуги Сайту можуть супроводжуватися рекламою. Продавці та Адміністрація Сайту не несуть жодної відповідальності і не мають жодних зобов’язань у зв’язку із такою рекламою.

IX. ІНШІ УМОВИ

 • 9.1. Угода та Договір є чинними до моменту повного виконання зобов’язання всіма Сторонами.
 • 9.2. Користувач надає свою згоду на використання, обробку і передачу своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України. Приймаючи умови Угоди, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності Сайту, з умовами цієї Угоди, а також політикою використання файлів cookies.
 • 9.3. Користувач надає свою згоду на отримання електронних повідомлень на вказану ним електронну пошту та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку та/або за допомогою месенджерів (WhatsApp, Telegram, Viber, тощо), що прив’язані до номера телефону, зазначеного Користувачем в Замовленні, оферті, заяві чи в іншому документі або який повідомлений Службі доставки. Такі повідомлення вважаються належним інформуванням Користувача.
 • 9.4. Поточна версія Угоди доступна за веб-посиланням https://riornails.com/info/agreement/#menusub-1. Угода може бути змінена Адміністрацією Сайту без попереднього повідомлення Користувача. Користувач вважається повідомленим про нову редакцію Угоди після її публікації на Сайті. Продовження користування Сайтом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Сайтом) означає його згоду зі змінами в Угоді.
 • 9.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який момент відмовити в користуванні Сайтом будьякому Користувачеві.
 • 9.6. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку, без повідомлення Користувача, анулювати його обліковий запис (Особистий кабінет), якщо він не використовувалася понад 12 календарних місяців поспіль.
 • 9.7. Покупець погоджується з тим, що Продавці є окремими суб’єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації Сайту. Покупець також приймає те, що Адміністрація Сайту не має жодних повноважень щодо прийняття та виконання Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу Товару, окрім випадків, коли Адміністрація Сайту виступає Продавцем.
 • 9.8. Усі відносини, які виникають із цієї Угоди у зв’язку з її укладанням, тлумаченням, виконанням чи припиненням, регулюються правом (законодавством) України.
 • 9.9. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним, не свідчить про недійсність інших положень Угоди